درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۸۳-۱۱-۰۵
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شفاهی
اطلاعات تکمیلی
جهت انجام کار درخواست حق الزحمه کردند