درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۶-۰۵
هدف: خدمات پرستاری
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پیشنهادی نشد، خودم دادم
اطلاعات تکمیلی
دخترم به دلیل تصادف مدتی ست در بیمارستان بستری شده و من برای اینکه پرستارها بهش رسیدگی بهتری کنند به پنج یا شش نفر از پرسنل بخش بیش از یک میلیون دادم. پول را هم در پاکت گذاشتم همراه با یک سررسید و خودکار نفیس بهشون مثلا هدیه دادم و آنها هم پذیرفتند.