درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۸-۰۵-۱۳
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مامور گشت ارشاد بود و گفت جريمه ات رو نقدي بده نبرمت پاسگاه
اطلاعات تکمیلی
من حاضر نشدم پرداخت كنم چون لباسم هيچ مشكلي نداشت، بعد همكارش اومد و گذاشت برم