درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
هدف: ارائه ی خدمات قانونی
عمومی - جهاد کشاورزی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقيم و خيلي علني گفتند و ما رد كرديم
اطلاعات تکمیلی
زميني كه سالهاست كاربري صنعتي داره در يك شهرك صنعتي؛ جهاد كشاورزي به بهانه ي اينكه قبل از انقلاب زمين كشاورزي بوده و بعد از مصادره شدن رها شده؛ علارغم اينكه منطقه آب نداره و حتي براي آشاميدن به تانكر محتاجه، جهاد كشاورزي ادعا كرده كه به دليل تغيير كاربري بايد جريمه پرداخت كنيم. درحاليكه شهرداري و اداره برق تاكيد دارند اونجا منطقه ي صنعتي ست. حالا جهاد ميگه حق حساب من رو بپردازيد وگرنه اجازه كار نميدهم. ما حاضر نشديم رشوه ي ببپردازيم و كلا پشيمون شديم و از خير توسعه ي كارخانه صرفه نظر كرديم با وجود اينكه در صورت بهره برداري حداقل سي كارگر جديد استخدام ميشد و ايجاد اشتغال و رونق توليدي ايجاد ميكرد.