درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۵-۱۱
هدف: ثبت نام دانش اموز
عمومی - آموزش و پرورش - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند براي فعاليتهاي فوق برنامه
اطلاعات تکمیلی
من نميخواستم پرداخت كنم ولي گفتند اگر هزينه اش رو ندهيد ثبت نام نميكنيم. مدرسه دولتي ست در منطقه ي پنج تهران و طبق قانون براي ثبت نام دانش اموز نبايد هيچ مبلغي دريافت كنند اما در واقعيت به بهانه هاي مختلف از والدين پول ميگيرند