درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۸-۰۴-۲۸
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفت من باید برم تعطیلات ولی بعدش زنگ زدیم گفت ۶ تومن زیر میزی میخوام.
اطلاعات تکمیلی
برای عمل زانوی یکی از اقوام