درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۲-۱۸
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرج
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق سربازی که در آنجا مشغول بود پیشنهاد شد
اطلاعات تکمیلی
موتورمو خوابونده بودن. برای گرفتن کپی برگه گزارش که تو بایگانی بود به پاسگاه مراجعه کردم. ولی افسر نگهبان همکاری نمیکرد. به بهانه های مختلف کارمو انجام نمیداد. سربازی که در دفتر مشغول کار بود به من اشاره کرد که پول لای پرونده بزار. و چون باید کارم همون روز انجام میشد مجبور شدم اینکار رو انجام بدم. به محض اینکه پول لای پرونده گذاشتم و به افسر نگهبان دادم کلا از این رو به اون رو شد. و همکاری لازم رو انجام داد و کارمو راه انداخت