درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۱-۱۷
هدف: اخذ مجوز واردات
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بصورت بسیار واضح
اطلاعات تکمیلی
طی تماس تلفنی با چندین خط مختلف اعلام کردند درصورت عدم پرداخت همونطور که چندماه اجناس تو گمرک خوابیده تا بعد از سال ۹۸ هم در گمرک خواهد ماند .