درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۱۱-۰۶
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کاملا واضح
اطلاعات تکمیلی
دفتر دار مدرسه دکتر مفتح گفت که میتونه بامعلم صحبت کنه که نمره بده ولی هزینه داره