درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
هدف: پرداخت انعام
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پول کاغذ و مخارج کلانتری
اطلاعات تکمیلی
کاغذ آ4 نداریم . از دم در بخر (حجم بیشتر از پرونده) بیار پرونده ت کامل بشه