درخواست زیرمیزی
‫1,200,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۶-۲۳
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
پول زور مي گيرند نه رشوه
اطلاعات تکمیلی
كارگر هستم و در كارخانه دچار حادثه شدم و من را به بيمارستان شريعت رضوي در جنوب تهران بردند . بعد از عنل جراحي، دكتر بهم گفت از اين به بعد براي ويزيت مياي مطبم ! من بيمه بودم ولي هر بار ويزيت دكتر در مطبش دويست تا سيصد هزار تومن ميشد . به رئيس بيمارستان اعتراض كردم ولي بهم گفت اگر اين اختيار رو به دكتر ندهيم كه مريضي كه عمل كرده مال خودش، اونها هم حاظر نيستن بيان يه بيمارستان دولتي ته شهر ! حتي براي گواهي درمان چون دكتر خودم رفته بود تعطيلات خارج از كشور، هيچ دكتري در بيمارستان حاظر نبود پاي گواهي من امضا كنه و به التماس تونستم از رئيس بيمارستان امضا بگيرم. والا ديگه دزدي ست نه رشوه