درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۶-۰۶
هدف: صدور مجوز
عمومی - سازمان حفاظت از محیط زیست - اصفهان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
از طریق تماس تلفنی شخص ثالث
اطلاعات تکمیلی
جهت دریافت تاییده محیط زیست در شهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر در شهر نجف آباد استان اصفهان مسئول خانمی که در اداره هستند مانع تراشی کردند و چند روز بعد با تماس تلفنی از طریق شخص ثالث درخواست رشوه نموده و گفتند که بجز پرداخت راه دیگری برای دریافت مجوز وجود ندارد