درخواست زیرمیزی
‫20,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۵-۱۴
هدف: موافقت و حمایت خارج از ضوابط
عمومی - شهرداری - زاهدان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی واضح
اطلاعات تکمیلی
گفتن اگه میخواهی موقع ساخت وساز کسی واسه گشت زنی اونطرف نیاد باید بیست میلیون بدی چون باید به همه گشت زن ها پول بدیم حالا بعد دادن پول تونستم دور زمینم را دیوار بکشم تقریبا همه مامورهای شهرداری حاضر در محله شیرآباد با هم این رشوه را دریافت کردن