درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۴-۲۶
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کشوی میزش را باز کرد گفت پول رو بنداز توش.
اطلاعات تکمیلی
50 تومن گذاشتم گفت همین!!! من با دانشجوها و خونواده کلی وقت گذاشتم و از این حرقا... به 100 تومن هم راضی نمیشد...