درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۲-۱۵
هدف: توقف روند قانونی
خصوصی - موسسات ثبت اسناد و املاک - ورامین
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارت انجام نمیشه . حالا ببینم چه کار میکنم . توکل به خدا و امام زمان