درخواست زیرمیزی
‫500,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۷-۰۱-۰۳
هدف: توقف روند قانونی
خصوصی - موسسات ثبت اسناد و املاک - گرگان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
نمیشه،راه نداره کلا.
اطلاعات تکمیلی
برای ایجاد بوم گردی در محلی در استان گلستان