درخواست زیرمیزی
‫100,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - کرمان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بیان شد که اگر نمیخوای گواهینامه ات ضبط بشه و ماشین بره پارکینگ باید نقد این مبلغ رو به خودم بدین و حتی با وجود پیگیری خودم که اقا قبض جریمه رو بدین تا پیگیری کنم گفتن این ایتم جدیده و هنوز تو قبض نیومده!