درخواست زیرمیزی
‫20,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۴
هدف: صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز
عمومی - شهرداری - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
با ماشین میان میگن پول بده ندی وسایلتو میبرن
اطلاعات تکمیلی
شوش خیابان صابونیان دستفروشی میکنیم میان از همه دستفروشا نفری ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار تومن میگیرن حدود کم کم ۳۰۰ دستفروش تو شوش هست