درخواست زیرمیزی
‫3,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: اخذ پروانه کارگزار گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
بطور خیلی واضح
اطلاعات تکمیلی
کار من هیچ منع یا مشکل یا هر چیز دیگه ای که بهش استناد کرد نداشت فقط بخاطر یه مهر که باید پای اظهارنامه میزد میگفت مارو باید بسازی تو گمرك فرودگاه امام از کارشناس جز گرفته تا بارشمارهمه به نوعی ازت درخواست پول میکنن در واقع بابت کار قانونی سوای حقوق عوارض باید رشوه بدی وگرنه بدبختت میکنن اینقدر توی سندت قانون و ماده و تبصره میارن که گیج بشی و خدارو شکر کنی که با رشوه دادن حل شد وگرنه باید بارت یا مرجوع میکردی یا میذاشتی متروکه بشی