درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: توقف روند قانونی
خصوصی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران