درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۲
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بابل
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
شهر بابلسر و مامور راهنمایی رانندگی
اطلاعات تکمیلی
در اتوبان بین شهری که سرعت مجاز 110 است، برای سرعت 103 به من ایست داد. بعد از اعتراض من گفت سرعت مجاز 90 است. گفتم هیچ تابلویی نیست (در برگشت دقت کردم و تابلوهای حداکثر 110 سرعت همه جا بود) گفت بود. بعد از من شغلم را پرسید و بدون مقدمه گفت اگر مسئولین مملکت بگیرن میشه حلال ما بگیریم میشه حرام و گناه. بعد معطل کرد و جریمه را نمی نوشت تا من مبلغ بپرسم. به خاطر سرعت 103 اول تهدید به 200 هزار تومان جریمه کرد. سعی می کرد کسی دور و بر نباشد و هی معطل می کرد. در همان زمان جلوی 4 خودروی دیگر را هم گرفته بودند که با حضور این افراد در کنار مامور، مامور عصبی شد که نتوانسته به جایی برسد و بعد از معطل کردن من به مدت طولانی برای دریافت مبلغ به نظر خودش حلال، مجبور شد جریمه ی 60 هزار تومانی را بنویسد. کد مامور 1242 محور سرخرود محمودآباد و حومه