درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: خدمات بستری و جراحی
عمومی - شهرداری - مراغه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کمسیون ماده 100
اطلاعات تکمیلی
شهرداری شهر بناب استان آذربایجان شرقی (که جزو گزینه های شهر ها نبود) سالیان سال است که بطور خود مختار خرج میکنه. اختلاس میکنه. طرخ های شهر سازی رو دستکاری میکنه به نفع اقوام خودشون..... هر موقع هم خواستیم اعتراضی بکنیم بطور کاملا اتفاقی برامون مشکل پیش آوردن