درخواست زیرمیزی
‫6,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به راحتي