درخواست زیرمیزی
‫10,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اگر بدم مقام بالایی 60تومن برات آب می خوره!
اطلاعات تکمیلی
مدارکم رو گرفت، وقت معاینه فنیم تموم شده بود، گفت اگر بدم مقام بالایی 60تومن برات آب می خوره (با این منظور که پول وده!)، منم 10تومن دادم مدارکم رو داد راه افتادم