درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - گنبد کاووس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
اقایی بنام پورمندکارمنداسنادشماره 16گنبدبرای سندزدن زمین ما هی انروزهی فردامیکند وکارمان راکه کاملاقانونیه انجام نمیدهد..لطفاهشداربدهید..منم پول ندارم به اوبدهم که البته اگرهم داستم حقش نبودکه به اورشوه دهم درصورتی که کارماقانونی است