پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - بیرجند