درخواست زیرمیزی
‫6,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
صراحتا
اطلاعات تکمیلی
جهت اصلاح سند نگهداری قانونی و با مجوز هیات نظارت استان بود، تقاضای رشوه نمودند. به نحوی که اگر رشوه نمی دادم کارم را اصلا انجام نمی دادند