درخواست زیرمیزی
‫1,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - کرمانشاه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
هزینه ساخت پاسگاه کردم
اطلاعات تکمیلی
تهیه مصالح ساخت دستشویی پاسگاه