درخواست زیرمیزی
‫70,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
اگه میخوای گزارش خوبی بنویسم یه پولی بده به سرباز بدم
اطلاعات تکمیلی
درجه دار و مسئول نوشتن گزارش (سروان خرمی) کلانتری آزادگان (فارس- شیراز) برای اینکه گزارش را بدون تحقیق محلی و فقط از روی گفته های من بنویسد درخواست پول کرد. ابتدا 50000 تومان لای شناسنامه بهش دادم بد گفت که برا سرباز پس چی! خواستم دست تو جیبم کنم گفت اینجا دوربین داره دست نکن تو جیبت بالاخره با هزار بدبختی از جیب پیراهنم 20000 تومان دیگه بهش دادم و بعدش شروع به نوشتن گزارش کلانتری کرد