درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
هدف: دستگیری و تعقیب متهمین
عمومی - ناجا (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) - شیراز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
حکم جلب متهم داشتیم گفتند برای جلب باید شیرینی بدی یا هفته دیگر بیای
اطلاعات تکمیلی
من چندین مورد حکم جلب متهم چک داشتم در تمامی موارد در کلانتری های مختلف مجبور به پرداخت رشوه جهت جلب شدم