درخواست زیرمیزی
‫10,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
توسط مدیر دفتر
اطلاعات تکمیلی
چندین بار جواب سر بالا دادند توسط مدیر دفتر و یک کار ساده را که می تونستند انجام دهند متاسفانه مجبورمان کردند که چند بار بریم و بیاییم و بعدا از چند روز وقتی گفتیم مشکل چیه توسط مدیر دفتر متوجه شدیم که ما بی ادب هستیم و ادب نداریم که چگونه باید رفتار کنیم - خیلی جالبه - چون رشوه نمی دهیم . واقعا متاسفم - من تا حالا نه رشوه دادم و نه حتی جوری رفتار کردم خلاف شئونات تا کارم راه بیفتد . برای احقاق یک حق به دادسرا مراجعه کردم که مثلا مشکلم حل شود ولی متاسفانه الان پشیمون شدم و اگر بی خیال مالی که از دست می دادم می شدم خیلی بهتر بود نه اینجوری حرص می خوردم نه بی احترامی می دیدم و نه از خودم بدم میومد بخاطر اینکه حق با منه ولی نمی تونم کاری بکنم. فقط بگویم خدا به همه رحم کند . ضمنا مدیر دفتر و بازپرس با تا کردن کاغذ و باز کردن کاغذ به هم علامت می دهند و هیچ حرفی رد و بدل نمی کنند فقط علامت دارند . اگر پول داده باشی علامت ای می دهند که بازپرس کار انجام دهد و اگر نداده باشی که کارت انجام نخواهد شد و کار شکنی می کنند . مدیر دفتر هم خیلی پرو تشریف دارند .