درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - اداره آب - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارشکنی فراوان، تشکیل فرم شماره ۵ برای چاه
اطلاعات تکمیلی
من نداشتم که بدم،شش سال طول کشبده،خود بازرس اداره گفت ،پول بده به دست اندرکاران فرم یک صدور پروانه بهره برداری تنظیم میشود.و پروانه را بلافاصله میگیری.پول ندی حالا حالاها باید بدوی.