درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۸
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
کارشکنی مختلف
اطلاعات تکمیلی
اطاله صدور سند با وجود همه اوراق،اگر رشوه پرداخت شود بلافاصله مشکل حله