درخواست زیرمیزی
‫38,500 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۷
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست مبلغ بيش از تعرفه قانوني
اطلاعات تکمیلی
براي تنظيم سند وكالت بجاي مبلغ 61500 تومان 100 هزار تومان در خواست شد و گفتند نقدي پرداخت شود