درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: اخذ پروانه کارگزار گمرکی
عمومی - اداره گمرک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی راحت گفت کارت گیر داره ولی میشه نادیده گرفت پول بده بگذار نادیده بگیرم ردش کنم بره
اطلاعات تکمیلی
در گمرک بیشتر ارزیاب ها و کارشناسان بی پروا و بدون دلیل خاصی به سند مراجعه کننده گیرهای الکی می دهند و اگر شیرینی یا زیر میزی ندهی سند رو تو دست انداز می اندازند و روال عادی رو هم انجام نمیدهند و دائم در جاهای مختلف برای انجام کاری که شغل شون هست و بابت اش پول و دستمزد میگیرند منت می گذارند و درخواست شیرینی و زیر میزی می کنند و اگر پرداخت نکنی برای سری بعد پدر آدم رو در میاورند ای کاش یه ذره وجدان و تعهد کاری داشتن ... البته همه شون این طوری نیستن