درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - رشت
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
باید پرداخت تا سند بگیری والا حالا حالا صادر نمی شود
اطلاعات تکمیلی
استان گیلان شهرستان کلاچای اداره ثبت اسناد شهرستان کلاچای به جهت صادر کردن سند تک درخواست مبلغ پانصد هزارتومان داشتند درغیر این صورت چون همه ما دراداره باهم هستیم کارت پیش نمیره ولی اگر پرداخت کنی بیست روزه انجام میشه والان نزدیک به یکسال شده تازه کارم پیش رفته ولی وجهی پرداخت نکردم