درخواست زیرمیزی
‫50,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - سمنان
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
فرمودند اگر ماشین توقیف شود روزی پنجاه هزار تومان خرج پارکینگ و خلافی آن است
اطلاعات تکمیلی
بدلیل واهی دستور ایست دادند وقتی پیاده شدم و مدارک دادم گفتند ماشین گرانقیمت سوار میشوی و کمربند هم نبسته بودی درصورتی که کمربندم بسته بود. بعد گفت سرعتت غیر مجاز بود. در محلی که دور میدان با ترافیک شدید!!! عرض شد با چه وسیله ای سرعت را اندازه گرفتید گفتن ماشینتو میبریم پارکینگ تا بفهمی چطور باید مشکلتو حل کنی آدم ناخن خشک!!!