درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
هدف: رسیدگی به پرونده
عمومی - دادگاه و دستگاه قضایی - اراک
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
گفتند اگر بخواهی پرونده در جریان باشه باید پول خرج کنی
اطلاعات تکمیلی
درگیری دارم براش پرونده درست کردم طرف آدم گردن کلفتی است و باید پول خرج کنید