درخواست زیرمیزی
‫30,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: استفاده از مزایای بیمه بیکاری
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - تهران
اطلاعات تکمیلی
به دلیل اینکه یکی از اعداد پلاک خودرو که 3 بود گوشش کمی رنگش رفته بود که همچنان 3 خوانده میشد اما میگفت نه این 2 هست گفت ماشین باید بخواب گه گفتم بابا ولش کن حالا به خدا من اصلا دست نزدم پلاک کهنه شده رنگش رفته تازه این هنوز هم 3 خونده میشه خلاصه گفت اینجوری که نمیشه شیرینی مارو بده و ....