پیشنهاد پرداخت
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۵
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - شیراز