درخواست زیرمیزی
‫5,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: تسریع در پرونده
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
خیلی شفاف و میگفت اگر ندهی انجام نمیشود
اطلاعات تکمیلی
اقای بشارتی در ثبت لواسان برای کاری کاملا قانونی بعد از اینکه دو سال ما را سرگردان کرد ابتدا مبلغ پنجاه میلیون درخواست کرد