درخواست زیرمیزی
‫2,000,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: جرایم رانندگی
عمومی - خدمات بهزیستی - خرم آباد
اطلاعات تکمیلی
من مددجو بهزیستی شهرستان نوراباد تحصیلات من کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی با گذاری طرح بهداشت روان یا بهداشت سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان . حال که من بیکار هستم من یه مجوز خدماتی وبهداشت می خواهم به من پیشنهاد دومیلیون پول دادن پنچ سال گذشت من هم بیکار این پول از کجا بیاورم با کمال تشکر و توجه شما