درخواست زیرمیزی
‫1,500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: ارائه خدمات شهری
عمومی - شهرداری - دورود
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
به صورت کاملا حدی و علنی در حضور همکاران
اطلاعات تکمیلی
آقای اتابکی شهرداری الیگودرز تمام برادرانش رو هم در شهرداری برده