درخواست زیرمیزی
‫500,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: بستری و خدمات جراحی
عمومی - بیمارستان و مراکز درمانی و داروخانه ها - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
مستقیم
اطلاعات تکمیلی
خانم من وقت زایمان بود و دفترچه بیمه هم داشتم و چون هیچ هزینه ای نباید پرداخت میکردم و به همین خاطر اونقدر امروز و فردا کردند تا آخرش به خانم دکتری که در همان بیمارستان کار میکرد ، به من گفت برو مطب و مبلغ ۵۰۰ تومان به منشی پرداخت کن