درخواست زیرمیزی
‫250,000 تومان
پرداخت شده است؟ خیر
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: دریافت خدمات قانونی
عمومی - موسسات ثبت اسناد و املاک - تهران
اطلاعات تکمیلی
واحد بایگانی ثبت اسناد غرب تهران در مراجعات م‍کرر پرونده را برای انجام کار اداری تحویل نمیداد و میگفتند پرونده را پیدا نمیکنیم. در نهایت گفتند شیرینی چرا نمیدید؟