درخواست زیرمیزی
‫80,000 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: نمره و گرفتن مدرک
عمومی - آموزش و پرورش - ارومیه
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
محمد تو نميتوني پاسي كني اين درسو اگه بخواهي من با ٨٠تومن برات پاس ميكنم