درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: حوافقت و حمایت خارج از ضوبط
عمومی - اداره بهداشت - شیراز
اطلاعات تکمیلی
بنده تجهیزات پزشکی دارم. پزشک ارتوپد از من خواست در ازای معرفی بیمار به بنده و خرید پروتز از من، مبلغ ۱ میلیون تومان به ازای هر بیمار به ایشان پرداخت کنم