درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: استفاده از اموال اوقاف
عمومی - موسسات خیریه و اوقاف - مشهد
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
درخواست تشکیل پرونده داشتم بابت زمین اوقاف ناحیه ۴ مشهد و دو نفر از کارمندها درخواست کردن و هیچ پرونده ای برام بابت زمین تشکیل نشد و در صورت که با جهاد کشاورزی مشکل پیش اومد قرار به رفع مانع بشن اما هیچ کاری انجام ندادن