درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: صدور یا عدم توقیف گواهینامه
عمومی - پلیس راهنمایی و رانندگی - بندرعباس
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
سلسه مراتب بود سرگرد به ستوان ۲ گفت اونم به استوار موسوی گفت.اسم سرگرد یادم نیست
اطلاعات تکمیلی
گلوگاه بندر پل بخاطر همراه نداشتن گواهی نامه میخواستن ماشینو بدن پارکینگ که سند ببریم ازادش کنن ولی بعد پیشنهاد ۵۰۰تومن رشوه دادن که با کلی التماس صد تومن گرفتن و ماشین دادن کلا از همه میگرفتن تاریخش فک کنم برج ۴ یا ۵ سال ۱۳۹۵ بود