درخواست زیرمیزی
‫0 تومان
پرداخت شده است؟ بله
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
هدف: تسریع در رسیدگی به پرونده
عمومی - شهرداری - تبریز
پیشنهاد یا درخواست زیرمیزی چگونه مطرح شد؟
باسلام حقیر سرمایه گذار هستم ودر سال ۱۳۹۱قرارداد،با شهرداری منعقد،تا یک مجموعه تفریحی فرهنگی برای مردم بسازند،و مدت ساخت مجموعه نیز سه سال و ۱۲ سال نیز بهره برداری وطبق مفاد،قرارداد،کلیه ساخت عمرانی پروژه بر عهده شهرداری بوده و نصب وفنداسیون ودستگاههای بازی برعهده اینجانب بوده و با گذشت پنج سال از قرارداد،شهرداری هیچیک از تعهدات خودرا تنها بدلیل اینکه پیشنهاد های رشوه داده شده را رد کردم در نتیجه بیش،از یکـمیلیار وپانصد،میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده از سوی حقیر نیمه کاره مانده و به هریک از از مسولین مراجعه میکنم جواب رد میشنوم و چندین نفر از مسولین نیز،صراحتا اعلان کردن تا رشوه ندی کسی اینجا کاری انجام نمیده حتی قرارداد باشه و حقیر چون دادن رشوه را حرام وظلم به وطن میدانم ندادم وسرمایه ام وخودم پنج سال است بلاتکلیف مانده وچون ساکن مشهد مقدس،هستم هر ماه سه بار از مشهد،به اذربایجان شرقی میرم تا جوابی از مسولین بپیرم ولی افسوس تو مملکت ما تنها رشوه کارسازه و هر کس متل من تسلیم نشود،باید،سرگردان واواره باشد،ضمنا حقیر حتی اس های یکی از معاونین شهرداری را نیز تو گوشیم دارم